Genç Kız ve Erkeklerin Cinsel Orgazm Temel Farklılıkları

0
176

ZevkGenç kız ve erkekler arasında temel farklılıklar vardır. Örneğin 15 yaşına geldikleri zaman bütün erkek çocuklar haftada ortalama iki üç kez orgazm erişirler. üçte ikisi kendi kendini tatmin ederken, Beşte biri cinsel rüya görürken, altıda birinden azı öpüşüp koklaşırken, onda birinden daha azı ise cinsel birleşme sonucu ilk organlarını olmuşlardır. Erkek çocukların çoğunluğu kendi kendini tatmin ile boşalmaya devam eder.
Diğer taraftan 15 yaşına gelinceye kadar kızların ancak yarısı herhangi bir şekilde uyarılmışlardır. Sonraki beş yıl içinde ise yaşamları hızla değişir. 20 yaşına eriştikleri zaman 10 kızdan dokuzu cinsel uyarılma deneyiminden geçmiştir. 15 yaşında kızların dörtte biri orgazma erişmiştir ve 5 sene bu oran yarıyı geçmez. 3te 1i kendi kendini tatmin, 1/4 öpüşüp koklaşmak diğer üçte biri ise kitap, film, hayal ve bu yollardan kaynaklanan psikolojik etkenlerle uyarılmışlardır. Kızların beşte ikisi kendi kendini tatmin ile, 20’de 1’i rüyada, 1/4 öpüşüp koklaşırken, onda biri evlilik öncesi cinsel birleşme, altıda biri evlilik dolayısı ile cinsel birleşme ve yüzde üçü eşcinsel ilişki sırasında ilk orgazmlarına erişirler.
15 yaşındaki, haftada iki üç kere orgazma erişen erkek çocuklar, kendi yaşlarında, 3/4 hiç orgazm olmamış ve dörtte biri ise ancak iki haftada bir orgazm olan kızlarla arkadaşlık edip, çıkıyorlar. Cinsel deneyimleri bu kadar değişik olan kişilerin ilk bir araya gelişlerinde çıkacak karışıklıklara şaşmamak gerekir. Neden bu kadar çok yanlış anlama olduğu kolayca görülmektedir. Erkekler 13 yaşında veya daha önce cinsel erginliğe erişir ve aktiftirler, kızlar ise cinsel açıdan çok daha yavaş gelişmektedir.

Delikanlılık döneminde erkekler cinsel bakımdan zirvededir ve yaşlandıkça 90 yaşına kadar cinsel faaliyetlerini sürdürenlerin bulunmasına rağmen, cinsel aktiviteleri yavaş yavaş azalır. Kadınlar ise 40 hatta 50 yaşına kadar yavaş yavaş gelişir ve erkeklerinkine eşit bir zirveye erişirler. Sonuç olarak, buluğ çağındaki farklılığın sorunları ileride, ilişkin olarak sürdürdükleri yaşamlarında da süregelir ve iki taraf arasında hakiki bir anlaşma olmadıkça çözümlemeleri zorlaşır.
Daha önce belirttiğim gibi toplumun kız ve erkek çocuklara verdiği rollerle bu anlaşma daha karmaşık hale gelmektedir. En zor durumda kalanlar ise genç kızlardır. Sadece erkeklerden farklı olmakla kalmayıp, kızların kendi aralarında da bir çok cinsel ayrılıklar vardır. Pek çokları kızlar arasında cinsel ilgi ve cinsel karşılık verme yeteneğinin çok geniş bir dağılımı olduğunu kabul etmekte zorluk çeker. Özellikle erkek çocuklar, cinsiyet ile ilgilenmeyen, kitap, resim veya filmlerde gördüklerinde cinsel olarak uyarılmayan, birçok genç kızın bulunduğunu akıllarından bile geçirmezler. Bu tip genç kızların erkek çocuklara karşı kayıtsız ve hissiz olmaları gerekmez. Erkek çocuklarla beraber olmak, onlarla çıkmak hoşlarına gidebilir ancak cinsiyet henüz onların bilinçli yaşamlarının bir parçası olmamıştır.
Diğer uçta ise sayıları az da olsa, erkek çocuklar kadar çabuk uyarılabilen kızlar vardır. Okudukları, gördükleri ve düşündükleri cinsiyetle ilgili şeylerden uyarılır, çabucak ve sık sık orgazma erişirler. Bu tip davranışları uygun olmayan bir toplumda bu genç kızların kendilerini dertten korumak için çoğu zaman yoğun ve esaslı çaba göstermeleri gerekir. Kendi arkadaş çevresinde de diğer kız arkadaşları bu kadar serbest olmadığı zaman zorluklarla karşılaşacaklardır.
Genç kızların büyük bir kısmı bu iki uç nokta arasında yer alır fakat genellikle çoğunluk tepki göstermeyen tarafa daha yakındır. 13 ve 17 yaş arasındaki kızlar için bu özellikle doğrudur.

Kendi aralarındaki ve erkekler ile aralarındaki bütün bu farklılıklardan dolayı genç kızlar içinde yaşadığımız topluma uymakta çoğu kez zorluk çekerler. Toplum onların belirli davranışlarında bulunmasını ve genellikle toplumun belirlediği kurallara uygun olarak yaşamalarını ister. Aksi halde onları aşağılar. Toplum kızlar arasında yukarıda anlattığım farklılıkların hiçbirini göz önüne almaz ve hepsini kızlar adı altında bir araya toplar.
Bir kız bir erkek çocuğa cinsel olarak teslim olmuşsa kendisinden beklenen rolün dışına çıkmaktadır. Bu durumda bir kız ve erkek çocuk başlarına neyin geldiğini anlamayıp büyük bir şaşkınlığa düşebilirler. Düşmeleri için yeterli neden de vardır. Günümüzde kızlar bizden önceki hiçbir kuşağın görmediği kadar serbesti içinde büyümektedirler. Cinsiyet hariç her konuda eskiye göre daha serbesttirler. Bazı bakımlardan toplum bu konuda da yumuşamaktadır fakat genç kız beklenen rolünden çıktığı zaman, toplumu tümüyle red etmedikçe, karşılaşacağı cezaların eskiden beri süregelenlerden farklı olmadığını görecektir. Genç kızların duydukları ve gördükleri serbestti ile anne-babaları ve toplumdaki diğer büyükler tarafından yapılan sosyal baskılar arasında kalıp şaşkınlığa düşmelerine şaşırmamak gerekir. Bazen ne tarafa yönelip nasıl davranmaları gerektiğini bilemezler.
Bu açıdan kızlar için cinselliğin erkek çocuklarda olduğu kadar sorun olmaması bir şanstır. Toplumdaki imajları ve şerefleri kızlar için cinselliklerinden daha önemlidir. Buna karşın erkek çocuklar cinsiyet konusunda şerefleri ile pek ilgilenmezler. Eğer adları çıkmışsa bundan gurur bile duyabilirler. Kızlar ise daima başkalarının, özellikle diğer kızların kendileri için ne düşündüğü endişesindedirler. Hürriyetlerine rağmen adlarının çıkacağından, erkek çocuklar tarafından kolay diye anılacaklarından veya toplumun kabul ettiği kalıbın dışına çıkacaklarından korkarlar.

Gerçekte kızlar cinsiyetten pek nadir bahsederler, konuştukları zaman bile konuşmaları erkek çocuklardan çok farklıdır. Erkek çocuklar ise cinsiyet hakkında bol bol konuşurlar, bildiklerini sandıkları şeyleri çoğu zaman yanlış bile olsa sürekli değiş-tokuş ederler. Kızların konuşmaları belirli cinsel aktivitelerden çok, buluşmalar, giyim ve bazı erkek arkadaşlarının özellikleri etrafındadır. Cinsiyet konusunda genellikle romantiktirler ve bu erkek çocukların bilmesi ve hatırlarında tutması gereken bir husustur.
Bir kıza geceleri cinsel rüyalar görür müsünüz ? diye sorarsanız çoğu kez evet yanıtını verir ama bu rüyaların içeriği konusundaki sorulara cevabı cinsiyet dendiği zaman kız ve erkek çocukların ne kadar farklı olduğunu belirgin olarak ortaya çıkarır. Genç kız evlendiğini, gelinliği ile güzel bir salonda yürüdüğünü veya bir evde yaşadığını düşlediğini söyler. Bir erkekle seviştiğini düşlediğini söylese bile, konu biraz daha deşilirse bir cinsel ilişkiden değil, sevdiği kimse ile sıcak, sevecen ve rüya gibi bir ilişkiden bahsettiği ortaya çıkar.
Bir genç kız tarafından uyurken görülen rüyada veya uyanıkken düşlenenler belirli bir cinsel davranış yerine çoğu kez romantik ve sevgi dolu hislerdir. Gördüğü düşler ve gündüz kurduğu hayaller erkek çocuklarınkinden çok farklıdır. Erkek çocuk özellikle bir kız ile sevişmeyi adım adım belirleyerek düşler veya hayal eder kendini, birbiri ardına duyduğu cinsel aktiviteleri en ince ayrıntılarına kadar düşlemeye bırakır. Kızlar çok nadir olarak bu kadar açıkça ve detaylı bir şekilde rüya görürler. Genç kızın düşü veya hayali çoğunlukla romantik bir mehtap, serin bir meltem ve sevdiği erkekle beraber olmanın verdiği sıcaklık ve saadettir.

Genç kızlar anne ve babaları ile konuşabilseler kendilerini daha iyi tanıyabilirlerdi ancak, bunun gerçekleşmesi çoğu zaman kızlar için erkek çocuklardan daha zordur. Pek az anne baba kızları ile cinsiyet konusunda konuşup, duydukları sıkıntı ve mahcubiyet erkek çocuklarına karşı hissettiklerinden daha fazla olabilir. Babalar kızlarının erkeklerle cinsel ilişkiye girmesinden korktukları için bu konuda özellikle zorluk çekerler. Bu davranışları kısmende kızlarının hamile kalmasından korktukları, kısmende kızlarının ergenleştiğini kabul etmedeki gönülsüzlüklerinden kaynaklanır. Olayların doğal akışında babalar bu gelişmeyi kıskanır ve bilinç altında rakip olarak gördükleri erkek çocuklara kızlarını teslim etmek istemezler.

Annelere gelince, onlar gençliklerinde bu devreyi yaşamış ve aynı sorunlarla uğraşmışlardır. Cinsel konularda bilgisizlik, bir erkekle ne kadar ileri gitmek doğrudur gibi bir sürü endişe.
Şimdi bu belirsizlik devresini kızları ile yeniden yaşamaktadırlar.Doğal olarak kendi deneyimlerini yeniden yaratıp, kızlarına aksettireceklerdir. Anne ve babaları hakkında bunları bilmeleri birçok kızın onlarla olan sorunlarını çözmeye yeterli olamaz ama anne ve babalarının onlara manasız gelen bazı davranışlarını anlamalarında yardımcı olabilir.


CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen adınızı buraya girin